Welkom!

Algemene informatie

De kerk van de Zevende-dags Adventisten is een protestants-christelijk kerkgenootschap dat in Nederland ruim 4000 leden telt. De kerk maakt deel uit van een wereldwijde kerk met meer dan 16 miljoen leden. Naast veel overeenkomsten met andere protestants-christelijke kerken onderscheidt de "Adventkerk" zoals onze kerk meestal kortweg genoemd wordt zich door het houden van de Zevende dag (zaterdag of sabbat) van de week als rustdag en door het geloof in een spoedige terugkomst ("Advent") van Jezus Christus naar deze aarde. In Lelystad bestaat de gemeente uit ongeveer 60 leden en evenveel niet-leden. Die laatste categorie bestaat uit kinderen, jongeren en belangstellenden die (nog) niet de keuze gemaakt hebben om gedoopt te worden. Deze mensen komen niet alleen uit Lelystad, maar vanuit de hele provincie. De diensten worden gehouden in het gebouw van het Leger des Heils nabij het Lelycentre.