Kerkdiensten-

DatumSpreker
2020-02-01Henny Noordhoek
2020-02-08
2020-02-15Lex van Dijk
2020-02-22Rudy Dingjan
2020-02-29
Bekijk hier het landelijk preekrooster.

De diensten bestaan in onze gemeente uit twee delen: Bijbelstudie en Eredienst. De bijbelstudie begint op zaterdag om tien uur, de eredienst om kwart over elf. Daartussen is er een kwartier koffiepauze.
10:00 Bijbelstudie
Adventisten vinden bijbelstudie belangrijk. Daarom besteden we er ook iedere week weer een uur van onze kerkdienst aan. Dit uur begint met een lied en het voorlezen van een bijbeltekst. Daarna gaan we in een kring zitten en praten we met elkaar over het bijbelgedeelte of onderwerp dat die dag op het programma staat. Dit blijft niet bij het bestuderen van het bijbelverhaal zelf, maar we praten ook over wat dit verhaal ons te zeggen heeft en wat we er in deze tijd nog aan hebben. Iedereen mag meepraten, lid of geen lid. Voor kinderen zijn er verschillende groepjes die in andere zaaltjes in het kerkgebouw bij elkaar komen. Er zijn groepen voor alle leeftijden van nul tot achttien jaar. Voor iedere leeftijdsgroep is materiaal op het eigen niveau van de kinderen gemaakt. De bijbelstudie is voor iedereen toegankelijk en u bent dan ook van harte uitgenodigd om eens een keer te komen kijken.
11:00 Koffiepauze
Natuurlijk gaat het in de kerk niet alleen om wat er vanaf het podium gebeurt. Halverwege de dienst is er een pauze waarin iedereen onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig met elkaar kan praten over andere zaken. Dit geeft ook gelijk de gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen.
11:15 Eredienst
Om kwart over elf begint de eredienst. Deze dienst ziet er globaal net zo uit als bij andere protestants-christelijke kerken: We willen God eren met liederen, een preek en gebed.
Naast 'gewone' erediensten zijn er overigens ook regelmatig bijzondere diensten. Deze staan meestal in de kalender op deze site vermeld. U bent ook voor deze diensten van harte uitgenodigd.
Bijzondere diensten:
Doopdiensten
Mensen die willen toetreden tot onze kerk worden daarvoor gedoopt door onderdompeling, net als Jezus zich ook liet dopen voordat hij met zijn werk op deze aarde begon. We vinden het belangrijk dat men zich op volwassen leeftijd laat dopen, dus als men zich bewust is van wat men doet. Men maakt daarbij dus zelf een keus om het leven verder met God te willen gaan. Als er iemand gedoopt wordt is het daarom feest. De dienst wordt opgeluisterd met veel muziek. Vaak wordt er een zanggroep of een koor uitgenodigd. Deze diensten zijn altijd de moeite waard om er eens een kijkje te nemen!
Avondmaalsdiensten
Avondmaalsdiensten zijn van een heel andere orde. Toen Jezus zijn laatste avondmaal at, stond hij op het punt om zijn leven te geven voor de mensheid. Hij vergeleek het brood dat men at met zijn lichaam, dat gebroken werd en de wijn met zijn bloed, dat vergoten werd. Voordat hij aan de maaltijd begon waste hij de voeten van zijn leerlingen, om zo aan te geven dat hij zich niet boven hen verheven voelde, maar zich juist dienstbaar aan de mensen wilde opstellen. Hij vroeg zijn leerlingen dit te blijven doen totdat hij zou terugkeren. Wij vieren het avondmaal vier keer per jaar en wassen dan elkaar ook de voeten. Daarna eten we het brood en drinken de wijn als symbolen om de dood van Jezus te herdenken.
Themadiensten
Van tijd tot tijd hebben we een themadienst, waarvoor de bijbelstudie en de eredienst beiden in het teken van een bepaald thema staan. Vaak gaat het om een thema dat tijdens de bijbelstudies opgekomen is, maar waar we geen tijd voor hebben gehad om het helemaal met elkaar te bespreken. Soms worden themadiensten georganiseerd op verzoek van een aantal leden die meer over een bepaald onderwerp willen weten. Themadiensten zijn meestal leerzaam en nuttig, en doorbreken de 'sleur' van de wekelijkse gang van zaken.
Praisediensten
Een andere manier om de wekelijkse gang van zaken wat te veranderen is het houden van praise diensten. Waar in normale diensten het gesproken woord in de bijbelstudie en de eredienst een belangrijke plaats inneemt, gaat het in deze diensten juist meer om het gevoel. Er wordt meer muziek gemaakt en gezongen en het gesproken woord wordt tot een minimum beperkt. Ook deze diensten hebben een feestelijk karakter en zijn de moeite van het bezoeken zeker waard. De kerk van de Zevende-dags Adventisten is een protestants-christelijk kerkgenootschap dat in Nederland ruim 4000 leden telt. De kerk maakt deel uit van een wereldwijde kerk met meer dan 10 miljoen leden. Naast veel overeenkomsten met andere protestants-christelijke kerken onderscheidt de "Adventkerk" zoals onze kerk meestal kortweg genoemd wordt zich door het houden van de Zevende dag (zaterdag of sabbat) van de week als rustdag en door het geloof in een spoedige terugkomst ("Advent") van Jezus Christus naar deze aarde. In Lelystad bestaat de gemeente uit ongeveer 60 leden en evenveel niet-leden. Die laatste categorie bestaat uit kinderen, jongeren en belangstellenden die (nog) niet de keuze gemaakt hebben om gedoopt te worden. Deze mensen komen niet alleen uit Lelystad, maar vanuit de hele provincie. De diensten worden gehouden in het gebouw van het Leger des Heils nabij het Lelycentre.